Słuchaj wyjątkowych audycji Radia Merkury.
Rozwiązuj quizy historyczne, odkrywaj kolejne poziomy, zdobywaj książki.

Początek


Kto był pierwszym królem Polski?

Do końca XVIII wieku Wielkopolska składała się z dwóch województw:

Pod koniec XIII wieku książęta wielkopolscy podejmowali próby zjednoczenia księstw polskich, czego zwieńczeniem była koronacja:

W XVIII wieku Wielkopolskę spustoszyła epidemia dżumy. Swoje dołożyła wojna północna. Wówczas sprowadzono:

W czasie niemieckiej okupacji namiestnikiem Kraju Warty był:

Kiedy powstała nazwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa"?

Kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie?

Żołnierze wyklęci to:

Kiedy odsłonięto i poświęcono Pomnik Ofiar Czerwca 1956 w Poznaniu?

Muzykę do "Roty" Marii Konopnickiej skomponował:

Przed wojną ulica Głogowska w Poznaniu nosiła imię:

Jan Karski jest autorem bestselleru "Tajne państwo". Amerykanie dowiedzieli się z książki o:

Kiedy został wydany manifest PKWN?

Ignacy Jan Paderewski był: